Amenzi Pentru Încălcarea Regulamentului

Operatorii de date sau persoanele împuternicite de aceştia pot să primească amenzi administrative pentru nonconformitate din partea autorităţilor de supraveghere. Aceste amenzi pot fi aplicate împreună cu, sau în locul altor măsuri impuse de autorităţi.

Persoanele împuternicite de către operatorii de date sunt răspunzători doar în situaţia în care nu sunt conformi cu obligaţiile GDPR specifice acestora, sau când au încălcat instrucţiunile operatorului de date.

Operatorii de date, pe de altă parte, sunt răspunzători în urma daunelor cauzate prin nonconformitatea cu Regulamentul. Revendicările faţă de o persoană împuternicită de către operator sub incidenţa GDPR trebuie să ofere mai mult decât informaţii generale de nonconformitate şi dovezi ale daunelor, cât şi dovada violării de către aceasta a unei anume obligaţii legale sau contractuale.

Atunci când este stabilită nonconformitatea, este rândul operatorului şi a persoanei împuternicite de acesta să dovedească nevinovăţia pentru daună. În situaţia în care sunt incluşi în aceeaşi acţiune juridică, datoria poate fi împărţită între ei în funcţie de participarea la dăuna produsă. Această împărţire se poate face atât timp cât persoană vizată este compensată pe deplin. Dacă una din părţi (operator sau împuternicit al acestuia) plăteşte întreaga compensaţie, acesta este îndreptăţit să primească înapoi partea pentru care nu este responsabil. Nu este obligatoriu ca amenzile să fie aplicate, ci discreţionar.

Abordarea aleasă cu privire la amenzi este una pe două niveluri, în funcţie de gravitatea, durata  şi natura încălcării.

Nivelul 1
2% din cifra de afaceri globală, sau €10 milioane, alegându-se care este mai mare
  • În cazul în care compania nu poate dovedi existent unui grad de securitate adecvat
  • Nu a desemnat un responsabil cu protecţia datelor
  • Nu a stabilit un acord de prelucrare a datelor

SAU

Nivelul 2
4% din cifra de afaceri globală, sau €20 milioane, alegându-se care este mai mare
  • Când drepturile persoanelor vizate au fost încălcate
  • Pentru transferuri internaționale neconforme
  • Pentru încălcarea principalelor principii de prelucrare

În ceea ce privește autorităţile publice, Statele membre sunt cele care vor determina gradul în care acestea trebuie supuse amenzilor administrative.