Instituții și Alte Organisme

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)

AEDP a fost formată în 2004 şi reprezintă autoritatea independentă de supraveghere la nivelul Uniunii Europene. În 2014 Parlamentul Europei şi Consiliul Europei au desemnat Supervizorul şi Asistentul supervizorului.

Scopul AEPD este acela de a:

Monitoriza prelucrarea de date cu caracter personal de către instituţiile Uniunii Europene.

Colabora cu alte autorităţi similare pentru a asigura consecvenţa protecţiei datelor.

Oferi sfaturi legate de politicile care afectează confidenţialitatea

Aria de influenţă a AEPD este pe:

Îndrumarea cu privire la noi provocări ce apar

Comunicarea viziunii şi propunerea de soluţii concrete

Întreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de muncă cu diferiţi participanţi în comunitate

În cazul unei dispute, atunci când trebuie luată o decizie, puterea de vot a AEDP este restricţionată la situaţia în care regulile cazului sunt aplicabile Instituţiilor Uniunii Europene. În cazul activităţilor de prelucrare transfrontalieră, va intra altă instituţie în schemă.

Comitetul European Pentru Protecţia Datelor

Statele membre vor fi obligate să stabilească o autoritate de supraveghere la nivel naţional, împreună cu mecanismele necesare obţinerii consecvenţei în aplicarea GDPR la nivelul Uniunii. În cazurile transfrontaliere, totuşi, se va lua o singură decizie de supraveghere, iar acest principiu este numit “One Stop Shop”. Conform acestui principiu, o organizaţie cu subsidiari în mai mult de un stat membru trebuie să lucreze doar cu autoritatea privind protecţia datelor din statul unde are sediul principal.

Comitetul European Pentru Protecţia Datelor va fi format din reprezentanţi ai tuturor autorităţilor de supraveghere la nivel naţional. Este un organism European cu personalitate legală şi puteri extinse şi are scopul de a soluţiona disputele dintre autorităţile naţionale, oferi certificări şi coduri de conduită ale Uniunii Europene, precum şi îndrumare.