Când îmi pot fi prelucrate datele cu caracter personal?

Pentru ca datele tale cu caracter personal să poate fi prelucrate trebuie să îți dai în mod explicit consimțământul. Singura excepție de la aceasta regulă este cazul în care datele sunt necesare din motive de interes în domeniul sănătății publice sau în alte situații de natură legală, codul penal nefăcând parte din GDPR. În toate celelalte cazuri, trebuie să-ți dai consimțământul pentru ca datele tale să poată fi prelucrate.

O dată ce ai consimțit, devii o persoană vizată și vei avea diverse drepturi cu privire la datele cu caracter personal. Câteva exemple includ dreptul de a fi informat, dreptul de a retrage consimțământul, de a restricționa procesarea, dreptul la șteregerea datelor și altele. Pe site-ul nostru, poți găsi articole despre fiecare dintre aceste drepturi, începând de la articolul nostru principal Drepturile cetățenilor UE și continuând cu cele mai scurte pe care le poți găsi în baza de cunoștiințe, la categoria Drepturi.

A fost util acest articol?

No 1