Care este diferența între un operator de date și o persoană împuternicită de operator?

Conform GDPR, atât operatorii de date cât și persoanele împuternicite de aceștia vor fi considerați responsabili pentru datele cu caracter personal pe care le prelucrează. Cu toate acestea, ei au anumite obligații diferite, așa că este important să știi ce ești. Pe scurt, operatorul determină scopul prelucrării datelor în timp ce persoana împuternicită este cea care realizează prelucrarea propriu-zisă. Avem un articol dedicat obligațiilor operatorilor și a persoanelor împuternicite aici.

În ceea ce privește responsabilitățile lor, persoana împuternicită de operator va decide cum sunt stocate datele personale, ce măsuri de securitate sunt folosite, sistemele IT și alte metode necesare pentru colectarea datelor. Tot persoanele împuternicite vor decide și cum vor fi preluate datele de la persoanele vizate, cum pot fi șterse datele și altele. Pe de altă parte, operatorul va fi responsabil pentru colectarea datelor și pentru stabilirea bazei legale pentru aceasta. Tot operatorul va stabili scopul utilizării datelor, ale cui și care date sunt colectate și altele.

A fost util acest articol?

No 11