Care sunt sarcinile responsabilului cu protecția datelor?

Una din primele sarcini ale responsabilului cu protecția datelor este de a informa și de a sfătui organizația cu privire la obligațiile sale în conformitate cu GDPR și orice alte legi locale cu privire la confidențialitate. De asemenea, el va fi răspunzător cu monitorizarea conformării organizației cu GDPR, inclusiv atribuind responsabilități sau instruind angajații. O altă sarcină a responsabilului cu protecția datelor este de a coopera cu autoritate de supraveghere și de a acționa ca persoană de contact în situația în care apar probleme legate de prelucrarea datelor cu caracter personal. În plus, ei vor răspunde tutoror persoanelor vizate cu privire la orice probleme legate de prelucrarea datelor și le vor permite să își exercite drepturile din cadrul GDPR.

Se poate spune că sarcinile responsabilului cu protecția datelor cad în două categorii. Prima categorie este legată de monitorizarea conformării organizației cu GDPR, fie prin sfăturirea angajaților, prin organizarea de cursuri sau doar prin monitorizarea îndeplinirii cerințelor Regulamentului. A doua categorie este legată de interacțiunile responsabilului cu cei din afara organizației – începând cu autoritatea de supraveghere, până la persoanele vizate. Nu este clar dacă responsabilul cu protecția datelor trebuie să interacționeze cu toate cerințele provenite de  la persoane vizate, așa că este important ca el să găsească o modalitate sustenabilă de a gestiona toate cererile venite.

A fost util acest articol?

No 5