Ce este dreptul la ștergerea datelor?

Dreptul la ștergerea datelor (denumit și dreptul de a fi uitat) înseamnă că persoanele vizate au dreptul de a cere ștergerea datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe. Operatorii de date au obligația de a răspunde imediat unei asemenea cerințe. Un sondaj efectuat recent de ICD a scos la iveală că majoritatea simt că dreptul la ștergerea datelor va pune cele mai mari probleme organizației din care fac parte. Este un rezultat interesant și neașteptat. Spune multe despre numărul mare de schimbări și de provocări pe care le va aduce GDPR-ul.

Există mai multe situații în care acest drept poate fi aplicat. Primul este atunci când datele nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate. Al doilea este cazul în care persoanele vizate își retrag consimțământul și nu există nicio justificare, legală sau de al fel, pentru a continua prelucrarea. O altă situație este cea în care prelucrarea datelor este ilegală (situație care poate fi considerată și o breșă de securitate).

De sigur, există și excepții. De exemplu, dacă prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și informare, dreptul la ștergerea datelor nu va fi aplicat. Același lucru este valabil când prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în scopuri de arhivare în interes public, de cercetare științifică sau istorică sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

A fost util acest articol?

No 2