Chiar am nevoie de un responsabil cu protecția datelor?

Desemnarea unui responsabil cu protecția datelor este obligatorie în anumite situații:

  • când prelucrarea datelor este realizată de o autoritate publică sau un organism public;
  • când activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite sunt constituite din operațiuni de prelucrare a datelor care necesită monitorizare periodică a persoanelor vizate;
  • când activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date.

Articolul 37(4) spune că Uniunea sau legile Statelor Membre pot cere desemnarea unui responsabil cu protecția datelor și în alte situații. În concluzie, pentru a te asigura că te conformezi 100% cu GDPR, ar trebui să desemnezi un responsabil cu protecția datelor.

A fost util acest articol?

No 3