Cum diferă GDPR de Directivă?

După cum se observă chiar din nume, GDPR este un regulament. Asta înseamnă că este parte a legii și va fi adoptat în întregime de toate statele membre ale UE. Prin contrast, Directiva putea fi interpretată și schimbată de fiecare stat în parte. Pornind de la această idee, până acum, în cadrul Directivei, fiecare țară și-a definit propria definiție a datelor cu caracter personal. Prin GDPR această definiție este mult mai strictă. E adevărat că este o definiție largă, dar nu lasă loc de interpretări. De asemenea, GDPR aduce noi drepturi individuale. Se poate spune că principala grijă a Regulamentului este individul, astfel, crearea de noi drepturi are sens. În plus, Regulamentul aduce cu sine obligativitatea de a anunța orice breșă de securitate – mai multe despre acest subiect în articolul nostru „Ce trebuie făcut în cazul unei breșe de securitate?”

O altă diferență între Regulament și Directivă este faptul că GDPR va avea un impact global. Unul din punctele centrale ale GDPR este tocmai individul, cetățeanul UE, prin urmare orice organizație care prelucrează datele acestora va trebui să se conformeze, indiferent de țara în care este localizată. Sunt introduse noi amenzi pentru neconformare. O altă diferență între cele două este responsabilitatea comună a operatorilor și a persoanelor împuternicite de operatori în ceea ce privește conformarea cu regulile. Securitatea a fost importantă și în cadrul Directivei, dar devine un punct central al GDPR, întrucât este recomandată protecția datelor „începând cu momentul conceperii și în mod implicit.” De asemenea, numirea unui responsabil cu protecția datelor este obligatorie pentru organizațiile care prelucrează direct date sau care au mai mult de 250 de angajați.

A fost util acest articol?

No 0